Hoe moet ik DAOSIN® innemen?

Neem 15 minuten voor de histaminerijke maaltijd één tablet met een glas water. De tablet moet in zijn geheel worden doorgeslikt, zodat hij de maag kan passeren en in onveranderde vorm de darm kan bereiken.

Hoe vaak mag ik DAOSIN® innemen?

Je mag tot drie tabletten per dag innemen (wat overeenkomt met drie histaminerijke maaltijden per dag).

Hoe lang word ik beschermt door DAOSIN®?

Diamine oxidase oefent zijn werking uit in de darmen en wordt niet door het lichaam opgenomen. De effecten zijn merkbaar vanaf het moment dat de diamine oxidase vrijkomt in de darmen. De tijd die nodig is voor de stoelgang varieert van persoon tot persoon. Men kan echter aannemen dat de werkingsduur ongeveer 2 tot 3 uur bedraagt.

Vanaf welke leeftijd mag je DAOSIN® innemen?

Er zijn geen leeftijdsbeperkingen voor het gebruik van DAOSIN®.  De tabletten hebben een diameter van ongeveer 8 mm.

Mag ik DAOSIN® nemen voor mijn allergieën?

DAOSIN® is geschikt voor mensen met een tekort aan het enzym DAO. Een verteringsenzym diamine oxidase (DAO) genaamd, wordt aangemaakt in onze darmen om het histamine afkomstig van de voeding af te breken in aminozuren.  Bij mensen met een tekort van het DAO-enzym ontstaan er dan klachten (hoofdpijn, loopneus, huiduitslag na het nutten van een histamine rijke maaltijd …). Men spreekt dan van histamine-intolerantie. Een histamine-intolerantie is dus bijgevolg ook niet seizoen afhankelijk en heeft ook niet echt te maken met allergieën.

DAOSIN® bestaat nu in tabletvorm. Wat is het verschil met de capsules van vroeger?

De DAOSIN® capsules van vroeger en de huidige tabletten bevatten dezelfde actieve bestanddelen. De tabletten bevatten even veel diamine oxydase (DAO) dan de capsules: 0,3 mg DAO per tablet of capsule. De ingrediënten die verschillend zijn, zijn de ingrediënten die specifiek nodig zijn voor het aanmaken van capsules of het aanmaken van tabletten.

Zijn er contra-indicaties of interacties met andere geneesmiddelen?

Als een patiënt regelmatig medicatie inneemt, adviseren wij de patiënt om zijn/haar arts of apotheker te raadplegen om na te gaan of zijn/haar medicatie tot een verminderde afbraak van uit de voeding opgenomen histamine kan leiden.

Algemeen kan men de stelling aannemen dat bij toevoeging van voedingssupplementen aan een reeds bestaande therapeutische behandeling, men volgende regels moet hanteren:

  • Indien mogelijk voedingssupplement en geneesmiddel(en) niet gelijktijdig innemen. Laat minstens 2 uur tussen de inname van DAOSIN® en geneesmiddelen.
  • Steeds overleggen met de behandelende arts of apotheker om de beste therapieschema’s op te stellen + om zeker te zijn dat arts/apotheker op de hoogte zijn van alle producten die ingenomen worden door de patiënt.

Mag ik DAOSIN® blijven innemen tijdens mijn zwangerschap?

We beschikken niet over wetenschappelijke data over de veiligheid van het gebruik van DAOSIN® tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Wel kunnen we u als volgt informeren:

Tijdens de zwangerschap is de productie van het lichaamseigen enzym DAO ongeveer 100x hoger dan normaal omdat de placenta van de zwangere vrouw meer DAO aanmaakt. De placenta doet dit om de foetus te beschermen tegen overmatige opname van histamine.

Dit leidt tot verhoogde DAO waarden in het lichaam van de zwangere vrouw en verklaart ook waarom in de meeste gevallen histamine intolerantie verdwijnt tijdens de zwangerschap.

Omwille van bovenstaande zouden we de inname van DAOSIN® niet aanraden aan zwangere vrouwen. Echter dient het advies van de behandelende arts gevolgd te worden, zodat de arts de baten-risicoverhouding kan evalueren voor het gebruik van DAOSIN®.

Vraag over histamine-intolerantie?