De verschillende oplossingen voor ongemakken tijdens de menopauze

Menopauzeongemakken kunnen een ernstige invloed hebben op je levenskwaliteit.

Als je vaak last hebt van menopauzesymptomen en als ze jaren aanhouden, kunnen ze je privé- en beroepsleven behoorlijk verstoren. Wat de impact is van de menopauzesymptomen verschilt echter van vrouw tot vrouw. Een gezonde levensstijl door gezonde voeding, voldoende ontspanning en regelmatig bewegen kunnen ook tijdens de menopauze -en de duurtijd van de bijhorende overgangsperiode- impactvol zijn.

Hoewel fit blijven en gezond eten erg belangrijk zijn, is een gezonde levensstijl niet altijd voldoende om de duur van de menopauze zonder ongemakken door te komen. Ongemakken gelinkt aan de menopauze zoals opvliegers, nachtelijk zweten, prikkelbaarheid en vermoeidheid kunnen je levenskwaliteit behoorlijk in de war sturen. Gelukkig bestaan ook hiervoor oplossingen die je helpen deze periode door te komen. Lees hieronder meer

Hormonale substitutietherapie wordt vaak voorgeschreven als oplossing tegen menopauzeongemakken.

HST

Wat doet het?

HST is een erg doeltreffende therapie, maar klinische studies bij postmenopauzale vrouwen geven nog steeds een erg uiteenlopend beeld van de verhoging van het risico op borstkanker en hart- en vaatziekten. Bovendien kan HST ook een aantal bijwerkingen als pijnlijke borsten, hoofdpijn en vasthouden van vocht veroorzaken2.

Enkel op voorschrift!

Bij ernstige menopauzeklachten kan je arts overwegen om je voor een korte periode de laagst mogelijke werkzame dosis voor te schrijven. Je arts zal daarbij zorgvuldig de risico’s en voordelen tegen elkaar afwegen.
Hij/zij zal de hormoontherapie enkel voorschrijven als het verwachte positief effect groter is dan het risico.

Sommige oplossingen tegen menopauzeongemakken zijn plantaardig, maar hebben toch een hormonaal werkingsmechanisme.

PHV

Wat doet het?

Soms kan het wel even duren voor de behandeling aanslaat. Meestal moet je deze producten 2 à 3 maanden gebruiken voor je het volledige effect ervaart.

Zijn er risico's?

Over de veiligheid van fyto-oestrogenen op lange termijn is weinig bekend. Aangezien ze ook een licht hormonale werking hebben, kunnen ze ook risico’s inhouden, zeker bij vrouwen die borstkanker hebben (gehad). Volgens het “Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI)” moet je wel voorzichtig omgaan met producten op basis van zilverkaars, omdat er risico is op aantasting van de lever (3).

Er bestaan ook natuurlijke oplossingen tegen menopauzeongemakken met een niet-hormonaal werkingsmechanisme.

PNH

Wat doet het?

Je kan Sérélys® gebruiken bij opvliegers of nachtelijk zweten, maar ook bij prikkelbaarheid en vermoeidheid. Verschillende klinische studies hebben duidelijk aangetoond dat het werkingsmechanisme van Sérélys niet-hormonaal is. De eerste effecten van Sérélys zijn meestal merkbaar na ongeveer 4 weken. Na 2 maanden wordt een maximaal effect bereikt. Voor een blijvend effect mag je de Sérélys-kuur onbeperkt verderzetten.

Zijn er risico's?

Plantaardige producten zonder hormonale werking zijn uiterst veilig. Ze mogen zelfs gebruikt worden door vrouwen die borstkanker hebben (gehad) of die een verhoogd risico hebben op borstkanker. Sérélys kan overigens veilig gecombineerd worden met verschillende geneesmiddelen. Praat erover met uw arts of apotheker.

Ontdek hier meer over Sérélys®

Een veilige en doeltreffende oplossing voor menopauzeklachten zonder hormonaal werkingsmechanisme

(1) Bron: http://menopausesociety.be/upl_docs/nl/2014-09-23-misvattingen-onder-belgische-vrouwen-over-menopauze-en-zijn-behandelingen.pdf
(2) Bron: BCFI : Menopauze en hormonale substitutie – Plaatsbepaling: http://www.bcfi.be/nl/chapters/7?frag=5561&matches=Fyto%7Cfyto
(3) Bron: BCFI: http://www.bcfi.be/nl/chapters/7?matches=Cimicifuga&frag=20560 en http://www.bcfi.be/nl/articles/query?number=F41N10D (“werkingsmechanisme van dit preparaat is niet bekend, en in de weinige beschikbare studies is er slechts beperkt bewijs van doeltreffendheid. Gevallen van ernstige hepatotoxiciteit (met inbegrip van ernstige hepatitis) werden gerapporteerd, en het EMA publiceerde reeds in 2006 een waarschuwing in dit verband”).