Wat zijn generische geneesmiddelen?

Een generisch geneesmiddel is een volstrekt evenwaardig alternatief voor een origineel merkgeneesmiddel waarvan het patent vervallen is. De werking van een generisch geneesmiddel is dus volledig hetzelfde als die van een merkgeneesmiddel. Een generisch geneesmiddel is dus even kwalitatief, efficiënt en veilig.

De overheid stelt dezelfde hoge eisen aan zowel generische als aan originele merkgeneesmiddelen. Ze worden volgens dezelfde strenge normen goedgekeurd voor ze door het ministerie van Volksgezondheid geregistreerd worden. Het ministerie van Volksgezondheid wint daarvoor bijvoorbeeld advies in bij de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Bovendien moet de helft van de geneesmiddelen die huisartsen voorschrijven een goedkoper alternatief voor merkgeneesmiddelen zijn.

Generische geneesmiddelen voldoen aan dezelfde wetenschappelijke normen als merkgeneesmiddelen want om geregistreerd te worden door de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, moet een generisch geneesmiddel aan drie kwaliteitscriteria voldoen:

De kwaliteit van een generisch geneesmiddel is even goed als die van het originele geneesmiddel.
  • Hetzelfde actieve ingrediënt

  • Dezelfde dosering (= hoeveelheid actief ingrediënt per geneesmiddel)

  • Dezelfde farmaceutische vorm (bv.. siroop, capsules, tabletten…) als het origineel geneesmiddel

Enkel als aangetoond kan worden dat het gebruik van het generische product hetzelfde effect heeft en dus van dezelfde therapeutische kwaliteit is als het origineel en het daarenboven minstens 50 procent goedkoper is dan het referentiegeneesmiddel, kan toestemming worden gegeven om de generiek op de markt te brengen.

Waarom zijn generische geneesmiddelen zo voordelig, maar toch dezelfde werking en even doeltreffend als het originele merkgeneesmiddel.

De werking van generische geneesmiddelen is identiek als die van originele geneesmiddelen.

Even veilig

  • De werking is immers identiek aan die van het origineel geneesmiddel en het generische geneesmiddel heeft dezelfde werking op ons organisme.

  • De federale overheidsdienst Volksgezondheid onderwerpt generieken ook aan even strenge kwaliteitscontroles als merkgeneesmiddelen. Ook op vlak van productie, distributie en marketing zijn ze aan dezelfde hoge eisen onderworpen. Het zijn dus helemaal geen minderwaardige ‘witte producten’.

Generische geneesmiddelen bevatten hetzelfde actieve ingrediënt als hun referentiegeneesmiddel.

Even doeltreffend

  • Een generisch geneesmiddel moet hetzelfde actief ingrediënt bevatten, in dezelfde hoeveelheid en in dezelfde farmaceutische vorm (siroop, tabletten…) als het origineel geneesmiddel. Er is dus geen enkel verschil in doeltreffendheid tussen een generisch geneesmiddel en een origineel geneesmiddel.

Generische geneesmiddelen zijn betaalbaarder omdat er niet meer moet geïnvesteerd worden in onderzoek en ontwikkeling.

Voordelig

  • Generische geneesmiddelen nemen de bestaande formule van merkgeneesmiddelen over van zodra het patent vervallen is waardoor er geen medische onderzoekskosten meer betaald moeten worden voor de ontwikkeling ervan. Daardoor zijn generische geneesmiddelen er voor iedereen.

  • De naam van het generische geneesmiddel verwijst vaak naar de naam van het actieve bestanddeel dat in het geneesmiddel zit.

  • Spreek dus zeker bij een doktersbezoek over generische medicatie. Dat kan je immers kosten besparen.

Bovendien heeft bijna elke Belg de EG
geneesmiddelen reeds in huis!

Het Belgische bedrijf EG nv is de grootste fabrikant van generische geneesmiddelen in België.

Het EG gamma generische geneesmiddelen

De farmaceutische firma EG nv , die behoort tot de Stada Group, is een bedrijf van Belgische oorsprong en de marktleider wat betreft generische geneesmiddelen in België. EG nv werd opgericht in 1979 en was daarmee de eerste generische farmaceutische firma in België. In 1987 werd het eerste EG generische geneesmiddel officieel voorgesteld. In 2018 wijzigde de oorspronkelijke naam ‘Eurogenerics’ naar EG nv/sa.

Tot op vandaag worden de meeste EG geneesmiddelen nog steeds in België geproduceerd. De medicatie van EG wordt voornamelijk via een voorschrift verkregen, toch zijn er ook een 60-tal geneesmiddelen die zonder voorschrift te verkrijgen zijn. Met de medicijnen van EG kunnen gezondheidsproblemen in zo wat elk therapeutisch domein behandeld worden. Het volledige gamma van generische geneesmiddelen van EG nv België kan je raadplegen via www.eg.be.

Is een generisch geneesmiddel even veilig als een merkgeneesmiddel?

Ja! De federale overheidsdienst Volksgezondheid onderwerpt generische geneesmiddelen aan even strenge kwaliteitscontroles als merkgeneesmiddelen (onder meer voor de naleving van de regels op goede productiepraktijken, Good Manufacturing Practices). Ook als het generisch geneesmiddel niet in België geproduceerd wordt, moeten deze vereisten gevolgd worden. Er is dus geen enkel kwaliteitsverschil tussen een generisch geneesmiddel en een merkgeneesmiddel. Dat betekent dus concreet dat het generische alternatief voor bijvoorbeeld Imodium of Voltaren even veilig en kwalitatief is als het merkgeneesmiddel.

Is een generisch geneesmiddel even efficiënt als een merkgeneesmiddel?

Ja! Een generisch geneesmiddel moet dezelfde werkzame stof bevatten, in dezelfde hoeveelheid en in dezelfde farmaceutische vorm (siroop, tabletten…) als het origineel geneesmiddel. Bovendien moeten fabrikanten van generische geneesmiddelen aantonen dat hun geneesmiddel ‘bio-equivalent’ is met het merkgeneesmiddel. Dit betekent dat zowel de snelheid van opname als de hoeveelheid werkzame stof die door het lichaam opgenomen wordt, identiek is als bij het merkgeneesmiddel. Er is dus geen enkel verschil in doeltreffendheid tussen een generisch geneesmiddel en een merkgeneesmiddel.

Zijn er verschillen tussen generische geneesmiddelen en merkgeneesmiddelen?

Ja! Generische geneesmiddelen delen dezelfde actieve werkzame stof in dezelfde hoeveelheid en dezelfde vorm als het originele merkgeneesmiddel. Maar ze kunnen wel andere vul- of hulpstoffen bevatten. Dat zijn niet-werkzame producten (zetmeel, lactose …) die de smaak of kleur van een geneesmiddel bepalen. Daardoor kan ook het uitzicht, de kleur en de smaak tussen het merkgeneesmiddel en het generisch geneesmiddel verschillen. Als producenten van generische geneesmiddelen andere vul- of hulpstoffen gebruiken dan bij de originele merkgeneesmiddelen, zijn ze verplicht om de onschadelijkheid van deze producten aan te tonen en om dit in de bijsluiter te vermelden. Zo kan een merkgeneesmiddel bijvoorbeeld lactose bevatten terwijl het generisch geneesmiddel lactosevrij is.

Wat betekenen generische geneesmiddelen voor onze maatschappij?

De betekenis van generische geneesmiddelen voor onze maatschappij is erg cruciaal. Generische geneesmiddelen zijn goedkoper voor het Riziv (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering), wat toelaat om budgetten vrij te maken in de begroting van de ziekteverzekering voor nieuwe geneesmiddelen. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, is er dus geen negatief effect voor farmaceutisch onderzoek.

Is er voor elk merkgeneesmiddel een generisch equivalent?

Neen. Een generisch geneesmiddel is een volwaardig alternatief voor een merkgeneesmiddel waarvan het patent verstreken is. Originele geneesmiddelen waarvan het patent (ook wel octrooi genoemd) nog niet vervallen is, hebben dus nog geen generisch equivalent. Klik hier om te weten of EG een generisch alternatief heeft voor uw geneesmiddel. Spreek er ook over met uw arts of apotheker.

Zijn generische geneesmiddelen nadelig voor het medisch onderzoek?

Neen. Dankzij het patentsysteem kan de farmaceutische onderneming die een origineel merkgeneesmiddel ontdekt en ontwikkeld heeft dit gedurende een aantal jaren als enige verkopen. Zo krijgt ze ruim de tijd om haar investering terug te verdienen en winst te maken. Wanneer een patent verstreken is, kunnen andere farmaceutische bedrijven een aanvraag indienen om het geneesmiddel op de markt te brengen.

Waar vindt u generische geneesmiddelen?

Generische geneesmiddelen zijn bij elke apotheker te verkrijgen. Raadpleeg wel altijd uw behandelende arts of apotheker om fouten in de diagnose of behandeling te vermijden.

Wat betekent ‘bio-equivalent’?

Generische geneesmiddelen moeten ‘bio-equivalent’ zijn met de originele merkgeneesmiddelen. Dat betekent dat de opnamesnelheid van het medicijn identiek moet zijn, net als de hoeveelheid werkzame stof die door het lichaam wordt opgenomen. Of anders gezegd, een dosis van het generisch geneesmiddel moet dezelfde effecten hebben als een identieke dosis van het origineel geneesmiddel. De federale overheidsdienst Volksgezondheid vraagt producenten van generische geneesmiddelen altijd een bio-equivalentiestudie uit te voeren voor de registratie van nieuwe generische geneesmiddelen.

Welke voordelen hebben generische geneesmiddelen?

Enerzijds zijn generische geneesmiddelen goedkoper dan originele merkgeneesmiddelen, terwijl ze een volwaardig alternatief vormen (even doeltreffend en even veilig). Naast deze persoonlijke besparing helpt u ook mee om de prijs van merkgeneesmiddelen onder druk te zetten.

Kunnen generische geneesmiddelen nevenwerkingen veroorzaken?

Geneesmiddelen kunnen altijd nevenwerkingen veroorzaken. Dat kan voorvallen bij zowel merk- als generische geneesmiddelen. Generische medicijnen worden even streng gecontroleerd als merkgeneesmiddelen. Voor meer informatie raad pleeg de bijsluiter, of vraag raad aan je arts of apotheker.

Hoe weet ik of een arts mij een generisch geneesmiddel voorschrijft?

Een arts schrijft regelmatig een generisch geneesmiddel voor. Generische geneesmiddelen hebben ook een merknaam. De naam van een generisch geneesmiddel is vaak de stofnaam met de naam van de firma erachter.