De informatie die je op deze site aantreft, is uitsluitend bestemd voor algemene informatieve en educatieve doeleinden. Door deze site te gebruiken of te betreden, erken je dat je deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder enige beperking.

 

Gebruik van de website

De informatie die op deze website wordt verstrekt, is uitsluitend bestemd voor algemeen informatieve en educatieve doeleinden. Bepaalde secties van deze website zijn bedoeld voor specifieke doelgroepen zoals de werknemers, evenals leden van de gezondheidssector en het algemene publiek.

Inhoud

Terwijl EG nv zich geen inspanningen getroost om nauwkeurige en bijgewerkte informatie op de site te zetten, geeft EG nv geen garanties of verklaringen met betrekking tot de inhoud van de site. EG nv geeft evenmin waarborgen voor en maken geen enkel betoog over de accuraatheid, gangbaarheid of geldigheid. 

Privacybescherming

EG nv respecteert de privacy van iedereen die haar website bezoekt. Bekijk de EG nv Privacybescherming.

Websites en links naar derden

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. We kunnen ons ook niet verantwoordelijk stellen voor de inhoud van de niet-EG nv sites.

Medische informatie

Deze website kan algemene informatie bevatten die verwijst naar verschillende medische toestanden en hun behandeling. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is zeker niet bedoeld als substituut voor advies dat verstrekt wordt door een dokter of om het even welke andere gekwalificeerde professional uit de gezondheidszorg. Het is niet aangewezen dat je de informatie op deze website gebruikt om zelf een diagnose te stellen over een probleem in verband met jouw gezondheid of conditie of met een ziekte. Hiervoor dien je altijd een dokter of andere professional uit de gezondheidszorg te raadplegen.

Wet in aanmerking

Tenzij anders staat vermeld, zijn alle productnamen met het handelsmerksymbool, handelsmerken van EG nv Het gebruik of misbruik van deze handelsmerken of om het even welke andere materialen - tenzij het in dit punt toegelaten wordt - is uitdrukkelijk verboden en kan een inbreuk betekenen op de wet op het copyright, de wet op de handelsmerken, de wet op laster en eerroof, de wet op de privacy en op de regels en statuten van openbaarheid en communicatie. Gelieve er rekening mee te houden dat EG nv de rechten op haar intellectuele eigendom op een actieve en offensieve manier afdwingt en dit binnen alle mogelijkheden die de wet haar biedt. De volledige inhoud van de website is onderhevig aan copyrightbescherming. Copyright © 2018 EG nv Alle rechten voorbehouden.

De inhoud van de website mag niet worden gekopieerd tenzij voor niet-commercieel individuele raadpleging en met behoud van alle copyright en andere eigendomsaankondigingen. De inhoud van de website mag vervolgens niet opnieuw worden gekopieerd, gereproduceerd of op een andere manier worden geherdistribueerd. Behalve in de omstandigheden zoals hierboven uitdrukkelijk zijn voorzien, mag je zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EG nv geen enkele informatie, tekst of document uit deze website en geen enkel onderdeel ervan in om het even welk elektronisch medium of in hard copy kopiëren, tonen, downloaden, distribueren, wijzigen, reproduceren, herpubliceren of opnieuw doorzenden, noch om het even welk afgeleid werk creëren dat gebaseerd is op deze beelden, teksten of documenten.

Deze website en de inhoud zijn erop gericht conform te zijn met de wetten en reglementeringen in België en Luxemburg. Hoewel de informatie op deze website ook toegankelijk is voor gebruikers buiten deze twee landen, is de informatie met betrekking tot de EG nv-producten uitsluitend bedoeld voor gebruik door inwoners van België en Luxemburg. Andere landen kunnen andere wetten hebben, andere vereisten inzake regelgeving en medische praktijken die verschillen van deze in België en Luxemburg.

Deze Gebruiksvoorwaarden en jouw gebruik van de website zullen worden beheerst door het recht van België zonder rekening te houden met de principes van internationaal privaatrecht. Om het even welke juridische vordering, handeling of maatregel die verband houdt met deze website zal uitsluitend beslecht worden door

Varia

EG nv behoudt zich het recht voor om materiaal op deze website te wijzigen of te vernietigen en dit op om het even welk moment en naar eigen goeddunken.