Je baby wil niet slapen: wat nu?

  • 2/09/2020
  • Huilbaby
  • Maag-en-darmklachten

Een pasgeboren baby is een bundeltje puur geluk. Tegelijkertijd is de zorg voor zo’n kleintje als kersverse ouder best een uitdaging. Jullie ritme wordt bepaald door dat van je baby en dat is vaak best even wennen. Het slaappatroon van een kindje is immers niet gestructureerd en verloopt soms niet helemaal zoals je het zelf zou willen.

Een baby die niet wil slapen, kan je als ouder bezorgd maken. Ook kan het zijn dat je baby moeilijk inslaapt of onrustig slaapt. Verschillende oorzaken kunnen hiervan aan de basis liggen.

Dit artikel biedt een antwoord op:

Mijn baby wil niet langer dan een uurtje of twee slapen: is dat normaal?

Wanneer baby’s geboren worden, hebben ze nog geen vast dag- en nachtritme. Het babybrein is daartoe immers nog niet ontwikkeld, waardoor ze geen onderscheid kunnen maken tussen dag en nacht.

Slapen en wakker zijn gebeurt daardoor afwisselend in korte stukjes. Dat heet multifasisch slapen. Wanneer baby’s wakker zijn geven ze aan waar ze nood aan hebben door te huilen: eten, een verse luier, slaap, … 

Het slaappatroon van een baby varieert naargelang de leeftijd en ziet er globaal gezien als volgt uit:

Wat als je baby niet wil slapen?
Leeftijd

Aantal uur slaap per 24h

0 tot 3 maanden 16 - 20 uur
3 tot 12 maanden 13 - 14 uur
12 maanden tot 3 jaar 12 - 13 uur

Van 0 tot 6 maanden

Een pasgeboren baby die niet langer dan 2u wil slapen is dus perfect normaal. Van 0 tot 6 maanden wordt de slaap van een baby gespreid in korte dutjes van 45 minuten tot 2u. Een jonge baby brengt echter het grootste deel van zijn tijd slapend door.

Hoe ouder een kindje wordt, hoe langer hij wakker is en hoe meer hij een vast slaapritme ontwikkelt. Maar ook een baby die niet wil slapen in een vast ritme van 6 of 7 maanden oud blijft heel normaal.

Vanaf 6 maanden

Na 6 maanden begint het slaapritme van een baby te veranderen. Hij kan dan langere stukken na elkaar slapen. Dan kan er sprake zijn van het zogenaamde ‘doorslapen’. Dat betekent dat een baby ongeveer 6 uur na elkaar slaapt.

Al verschilt het moment waarop een baby doorslaapt bij elk kind. Een baby die nog niet wil doorslapen op 8 maanden of 10 maanden is nog steeds heel normaal. 

Een belangrijke reden waarom een baby ouder dan 6 maanden (nog) niet doorslaapt, is omdat hij ’s nachts honger krijgt. Het kan dus zijn dat een baby niet wil slapen rond de leeftijd van 1 jaar omdat hij ook dan nog nood heeft aan nachtvoeding.

Mijn baby slaapt onrustig of moeilijker: hoe komt dat?

Hoewel het slaappatroon van een baby nog niet volgens een dag- en nachtritme verloopt, hebben veel baby’s wel een vast slaapritme dat je als ouder herkent en waar je probeert aan vast te houden om wat structuur te brengen. 

Toch kan ook dat slaapritme van je kindje op bepaalde momenten verstoord zijn. Het valt bijvoorbeeld op dat je baby niet wil slapen overdag of blijft huilen wanneer je hem in zijn bed legt. Verder kan het ook zijn dat je baby onrustiger slaapt, moeilijker inslaapt of minder slaapt dan anders. 

Wat kunnen nu de oorzaken van die slaapproblemen bij je kindje zijn?

Slaapregressie

Een baby is vanaf het moment dat hij geboren wordt in volle ontwikkeling. Die ontwikkeling valt op, omdat hij telkens iets nieuws kan: volgen met de oogjes, rollen, zitten, … 

Tijdens zo’n ontwikkelingsfase kan het zijn dat je baby moeilijker slaapt. De hersenen verwerken die ontwikkelingen aan een sneltempo en dat heeft een invloed op de slaap.

Bovendien maakt je baby dan ook vaak een groeispurt door, waardoor het kan zijn dat hij meer honger heeft. 

Wat als je baby overdag niet in zijn bed wil slapen?

Tijdelijk een verstoord slaappatroon hebben is dus voor een baby volstrekt normaal en is een fase die weer voorbijgaat.

Afhankelijke slaapassociatie

Baby’s hebben er nood aan om zich veilig en geborgen te voelen. Het kan dus goed zijn dat hij de nabijheid van een van zijn ouders nodig heeft om in slaap te vallen. Dat wordt ‘afhankelijke slaap associatie’ genoemd: pas wanneer hij weet dat hij veilig is, kan hij in slaap vallen. Zelfstandig inslapen kan daardoor moeilijk zijn, zeker voor kindjes jonger dan zes maanden.

Zij komen nog snel in een alarmfase omdat de hersenen nog niet voldoende ontwikkeld zijn. Het is dus zeker niet erg om kindjes jonger dan 6 maanden in slaap te wiegen. Vanaf 6 maanden kan je je baby leren om zelfstandig in slaap te vallen.

Medische oorzaak

Het kan zijn dat er een medische oorzaak aan de basis ligt van het onrustige en verstoorde slaappatroon van je baby. Het kan bijvoorbeeld gaan om reflux, een allergie, een lactose-intolerantie of kolieken of krampjes. In geval van een medische oorzaak, gaan de slaapproblemen vaak ook gepaard met periodes van huilen of krijsen. Je baby maakt immers duidelijk dat hij ergens last van heeft of pijn heeft.

Daarom hoef je nog niet meteen te denken dat je kindje een huilbaby is, maar het is toch belangrijk om bij vermoeden van een medische oorzaak een kinderarts te raadplegen.

Baby tussen 8 en 10 maanden die niet wil slapen.


In veel gevallen wordt het vele huilen en moeilijk inslapen gelinkt aan krampjes. Je kan ze bij je baby herkennen aan het feit dat ze voorkome
n in periodes, vaak na het voeden. Je baby kan stevig huilen of zelfs bijna krijsen en balt daarbij de vuistjes samen en stampt met zijn beentjes.

Je kindje kan ook rood aanlopen in het gezicht. Heb je een vermoeden dat je kindje last heeft van kolieken? Dan kun je via deze link een test doen.

Wat kan helpen om mijn baby beter te doen slapen?

Een baby die niet wil slapen is meestal een fase die vanzelf weer overgaat. Toch zijn er een aantal tips die kunnen helpen om je baby beter te doen slapen:

Wat kan helpen is je baby inbakeren.
  • Probeer je te houden aan een vaste slaaproutine. Dat zorgt voor voorspelbaarheid voor je kindje en houdt zijn interne klok in een vast ritme. Je kindje zal dit ook herkennen en voelt zich hierdoor rustig en veilig.
  • Voor heel jonge baby’s die nog niet kunnen omrollen en erg onrustig zijn, kan het helpen om hen in te bakeren. Let wel, als er medische oorzaken aan de basis liggen zal het inbakeren niet helpen.
  • Wees alert voor slaapsignalen die je baby uitstuurt. Als het bijvoorbeeld in de oogjes wrijft, nood heeft aan knuffelen, begint te geeuwen, wegkijkt, op zijn vuistje begint te zuigen, …. dan is het een goed idee om je kindje in zijn bedje te leggen. 
  • Zorg dat de kamer van je baby voldoende donker en koel is. Dat bevordert het inslapen.

 

  • Is je baby ouder dan 6 maanden? Stimuleer het dan om zelfstandig in slaap te vallen. Leg je kindje in zijn bedje wanneer het nog wakker is. Reageer snel als hij begint te huilen, maar haal hem niet uit zijn bedje. Toon dat je nabij bent. Aai bijvoorbeeld even over zijn hoofdje. Hou dit een tijdje vol, tot je kindje zelfstandig in slaap valt. 
  • Blijf nachtvoeding geven wanneer dat nodig is, ook als je kindje ouder is dan 6 maanden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je baby niet wil doorslapen omdat hij honger heeft. 
  • Ga na of er geen medische oorzaak aan de basis van de slaapproblemen en de onrust liggen. Raadpleeg daarvoor een kinderarts.

Baby van 6 tot 7 maanden wil niet slapen