Je bent

GEGEVENS VAN DE MELDER:

Je meldt voor een andere persoon
Je bent de patiënt

JE GEGEVENS:

Voor bijkomende informatie voor de verwerking van mijn melding en/of feedback mag EG mij contacteren op:

Telefoon
E-mailadres
Ik wens NIET gecontacteerd te worden voor vragen of feedback van EG
Ik verkies GEEN informatie te ontvangen over de vastgestelde oorzaak van mijn kennisgeving

Gelieve minstens één van de vakjes in te vullen

INFORMATIE BETROKKEN PATIËNT:

Mannelijk
Vrouwelijk

(DD/MM/JJJJ)

0 - 17 jaar
18 - 64 jaar
65 jaar en ouder

Leeftijdscategorie

INFORMATIE BETROKKEN PRODUCT:

(vb. Alprazolam EG 2 mg)

(vb. tabletten, gel, crème, …)

(vb. Lot: F94226)

Voeg een bestand toe aan uw formulier (jpeg, jpg, png, tiff, heic)

(vb: andere medicatie, klachten, …)

EG hecht zeer veel belang aan de veiligheid en kwaliteit van haar producten.

Voor de verwerking van uw (persoons)gegevens verwijzen wij naar onze privacy policy. De door u overgemaakte persoonsgegevens in het kader van een bijwerking of klacht worden enkel maar verwerkt door bevoegde personen binnen EG en volgens een strikt need-to-know principe. Teneinde u te kunnen contacteren bij de verdere opvolging van uw klacht of melding, worden uw persoonsgegevens opgeslagen in een aparte database.

EG verwerkt deze gegevens volgens de richtlijnen voor goede farmacoviligantiepraktijken (GVP), dewelke EG soms verplichten om een melding van een bijwerking door te sturen naar de bevoegde Europese instantie. In dat geval worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd.

EG verwerkt de persoonsgegevens die u verstrekt uitsluitend voor farmacovigilantie doeleinden. Om uw gegevens te beschermen worden hierbij steeds passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Meer informatie omtrent ons privacy beleid of de manier waarop u uw rechten kan uitoefenen kan u terugvinden in ons privacy beleid.

Wij bedanken u alvast voor het in de producten van EG gestelde vertrouwen en blijven steeds ter beschikking voor bijkomende vragen.

Pharmaceutical Affairs