Hoofdpijn is een erg vervelende kwaal waar iedereen wel eens mee te maken krijgt. Wanneer hoofdpijn opduikt, valt de pijn moeilijk te negeren. Aan de basis van hoofdpijn kunnen heel wat verschillende oorzakenliggen.

Bovendien bestaan er ook verschillende soorten hoofdpijn. Voor de behandeling van hoofdpijn zijn er verschillende mogelijkheden, afhankelijk van wat de onderliggende oorzaak van de hoofdpijn is.

____________

Oorzaken hoofdpijn

De oorzaken van hoofdpijn kunnen erg uiteenlopend zijn. Het is dan ook belangrijk om de oorzaak van de hoofdpijn aan te pakken. Soms ligt de oorzaak van de hoofdpijn in het hoofd zelf. Dan spreken we van primaire hoofdpijn. Dat is het geval bij bijvoorbeeld spanningshoofdpijn, migraine en clusterhoofdpijn.

Hoofdpijn die een andere aandoening signaleert, kan je benoemen als secundaire hoofdpijn. Hierbij zal het cruciaal zijn om de onderliggende oorzaak van de hoofdpijn aan te pakken. 

Hieronder volgen een aantal mogelijke oorzaken van secundaire hoofdpijn:

 • Een ziekte als griep, sinusitis of een verkoudheid kan aan de basis van de hoofdpijn liggen.
 • Ook psychische klachten zoals stress en vermoeidheid kunnen hoofdpijn veroorzaken. In dat geval spreken we meestal van spanningshoofdpijn.
 • Een slechte houding van de nek en de schouders of artrose.
 • Andere delen in de schedel die aangetast zijn kunnen ook hoofdpijn veroorzaken. Denk maar aan tandcariës, verminderd zicht of een ontstoken kaakgewricht.
 • Verder kan ook overmatig gebruik van alcohol tot hoofdpijn leiden. Ook bepaalde medicatie kan ervoor zorgen dat je hoofdpijn krijgt.
 • Hoofdpijn kan ook een ontwenningsverschijnsel zijn wanneer je bijvoorbeeld mindert met cafeïnehoudende dranken zoals cola en koffie of wanneer je suiker probeert te vermijden.
 • Hoofdpijn kan ook symptomatisch zijn voor een verstoorde vocht- of zoutbalans.
 • Ook kan hoofdpijn het gevolg zijn van een hersentrauma opgelopen na bijvoorbeeld een ongeluk, een val of een slag op het hoofd.
 • Een gezwel of tumor kan ook een oorzaak van hoofdpijn zijn.

Soorten hoofdpijn

Hoofdpijn wordt soms ingedeeld op basis van de frequentie waarin de pijn voorkomt. Zo wordt een onderscheid gemaakt tussen sporadische, episodische en chronische hoofdpijn:

 • Tot 10 dagen per jaar spreekt men van sporadische hoofdpijn
 • Tot 15 dagen per maand spreekt men van episodische hoofdpijn
 • Voor sommige mensen lijkt het wel alsof ze altijd hoofdpijn hebben. Vanaf meer dan 15 dagen per maand gedurende drie maanden spreekt men van chronische hoofdpijn

Verder bestaan er verschillende soorten hoofdpijn die als basis in het hoofd zelf liggen. In dit artikel wordt dieper ingegaan op spanningshoofdpijn, migraine en clusterhoofdpijn.

 

Spanningshoofdpijn

Spanningshoofdpijn komt heel vaak voor en kan ontstaan als gevolg van lichamelijke of psychische spanning. Een te gespannen nek en schouders kunnen bijvoorbeeld een aanleiding voor spanningshoofdpijn zijn. Stress kan een gespannen houding van de nek en de schouders in de hand werken en kan dus onrechtstreeks een aanleiding zijn voor spanningshoofdpijn.

Maar er zijn ook andere triggers die voor spanningshoofdpijn kunnen zorgen zoals weersveranderingen, hormonale schommelingen, slechte luchtkwaliteit, vermoeidheid, tandenknarsen, een lage bloeddruk etc. 

Spanningshoofdpijn manifesteert zich meestal als drukkende pijn aan de beide kanten van het hoofd. Ook een bonzend gevoel aan de slapen en in het achterhoofd kunnen wijzen op spanningshoofdpijn. Soms begint de spanningshoofdpijn met nekpijn en pijn in het achterhoofd en breidt de hoofdpijn zich uit naar het voorhoofd toe. Misselijkheid en duizelig zijn komen minder voor in combinatie met spanningshoofdpijn.

Wat valt er te doen aan spanningshoofdpijn vanuit de nek?


Om spanningshoofdpijn te behandelen, wordt een onderscheid gemaakt tussen episodische spanningshoofdpijn, die minder dan 15 dagen duurt. Bij aanhoudende hoofdpijn door stress die langer dan 15 dagen aanhoudt, spreekt men van chronische spanningshoofdpijn.

Bij episodische spanningshoofdpijn wordt aangeraden om rust te nemen en om tijdelijk pijnstillers te nemen. Bij chronische spanningshoofdpijn is de behandeling afhankelijk van persoon tot persoon, zeker omdat het ook belangrijk is om te achterhalen welke oorzaken spanningshoofdpijn in de hand werken.

Neem nooit langdurig pijnstillers zonder een arts te raadplegen. Want ook pijnstillers kunnen aan de basis van hoofdpijn liggen.

 

Migraine

Migraine is een zeer hevige vorm van terugkerende hoofdpijn die gepaard gaat met andere symptomen zoals misselijkheid, duizeligheid, oogproblemen en licht- en geluidsgevoeligheid. De migraine manifesteert zich vaak als kloppende en stekende hoofdpijn aan een kant van het hoofd.

Migraine komt bij ongeveer 10% van de bevolking voor. Ook hebben vrouwen meer last van migraine dan mannen. De oorzaak van migraine is echter niet helemaal duidelijk. Onder meer erfelijke factoren zouden kunnen aan de basis liggen van migraine. Andere oorzaken kunnen ook te veel koffie, alcohol, te weinig slaap, stress, menstruatie of een te lage suikerspiegel zijn. Zelfs ontspanning na stress zou ook aan de basis van migraine kunnen liggen.

Er bestaan twee vormen van migraine: een vorm met een aura en een vorm zonder aura. Een aura is als het ware een waarschuwing dat de migraine eraan komt. Zo kan de patiënt vlekken zien, gezichtsstoornissen of spraakstoornissen ervaren en tintelingen hebben in de handen, de lippen en het gezicht. Een aura komt meestal een half uur tot een uur voor de migraine zelf op. Maar soms leidt een aura niet noodzakelijk tot een migraineaanval.

Er zijn ook patiënten die nooit een aura waarnemen, maar die onmiddellijk hoofdpijn krijgen zonder voorbode.

De behandeling van migraine gaat in de eerste plaats gepaard met rusten in een donkere kamer. Wat ijs op het voorhoofd kan ook verlichtend zijn. Soms schrijft een arts ook medicatie zoals een pijnstiller of een ontstekingsremmer voor, vaak in combinatie met een antibraakmiddel. Een arts kan ook vragen om een hoofdpijndagboek bij te houden om de triggers van de migraine te achterhalen. Bij meerdere aanvallen per maand kan een arts ook preventieve medicatie voorschrijven.

 

Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn, ook het Bing-Horton-syndroom genoemd, komt vaak kort na elkaar voor gedurende een bepaalde periode en verdwijnt dan weer gedurende een tijd. Een aanval van clusterhoofdpijn kan tussen een half uur tot drie uur duren en kan zich regelmatig herhalen gedurende drie tot vier weken. Dan kan de clusterhoofdpijn weer een aantal maanden verdwijnen.

Clusterhoofdpijn is erg heftig en situeert zich meestal aan een kant van het hoofd, achter het oog of rond de slaap. Andere symptomen van clusterhoofdpijn zijn ook een bloeddoorlopen oog, een loopneus en hevig zweten in het gezicht.

Bij ongeveer 0,3% van de bevolking komt clusterhoofdpijn voor. Vooral bij mannen tussen de 30 en de 40 jaar komt clusterhoofdpijn vaker voor. Rokers hebben beduidend meer kans op clusterhoofdpijn. Oorzaken van clusterhoofdpijn zouden een ontsteking van bloedvaten in de hersenen kunnen zijn.

Raadpleeg zeker een arts voor een effectieve behandeling van clusterhoofdpijn.

De hoofdpijn lokaliseren

Zoals hierboven al vermeld is, zijn er verschillende soorten hoofdpijn die elk een andere oorzaak kunnen hebben. Afhankelijk van het soort hoofdpijn, kan de pijn zelf zich op andere manieren en plaatsen manifesteren.

Zo kan hoofdpijn kloppend en bonzend zijn, aan een kant van het hoofd. Dit komt vaak voor bij migraine en clusterhoofdpijn. Migraine gaat dan nog eens gepaard met misselijkheid en duizeligheid. Bij clusterhoofdpijn is een bloeddoorlopen oog dan weer een kenmerkend symptoom.

Hoofdpijn die zich over het hele hoofd manifesteert, zou kunnen wijzen op spanningshoofdpijn. Soms klagen mensen met spanningshoofdpijn van drukkende of stekende pijn in het achterhoofd. Spanningshoofdpijn kan dus een van de oorzaken van hoofdpijn vanuit de nek zijn. Vooral wanneer de pijn rond de nek en in de slapen wordt gesignaleerd, kan dit een indicator voor spanningshoofdpijn zijn.

Een mogelijk oorzaak van pijn aan het voorhoofd die bovendien erger wordt wanneer je voorover buigt, zou kunnen wijzen op een ontsteking als sinusitis.

Een aantal mogelijke manieren om de hoofdpijn te verlichten

Om hoofdpijn efficiënt te behandelen, is het belangrijk om de oorzaak van de hoofdpijn te achterhalen. Het heeft geen zin om medicijnen tegen hoofdpijn te nemen, als je ook de oorzaak van de hoofdpijn niet aanpakt. Wat helpt tegen hoofdpijn, hoe de hoofdpijn dus behandeld wordt, is afhankelijk van hoe hevig en hoelang de hoofdpijn aanhoudt.

Wanneer je hoofdpijn niet zo lang duurt en je er niet vaak last van hebt, kan de hoofdpijn met rust en eventueel beperkte inname van pijnstillers verholpen worden.

Als je vaak last hebt van hoofdpijn en wanneer die bovendien lang aanhoudt, ga je het best naar de huisarts. De arts zal alle symptomen die gepaard gaan met je hoofdpijn in kaart brengen, eventueel testen en vervolgens een diagnose stellen. Mogelijk kan de arts vragen om een hoofdpijndagboek bij te houden. Stel dat je gedurende een periode dagelijks hoofdpijn ervaart, kan je samen met de arts aan de hand van het hoofdpijndagboek eventueel achterhalen wat de oorzaak van die hoofdpijn zou kunnen zijn. Daarnaast kan de arts ook beslissen om verder neurologisch onderzoek uit te voeren afhankelijk van andere symptomen die gepaard gaan met de hoofdpijn.

Sommige mensen zoeken ook heil in alternatieve middelen om hoofdpijn te behandelen. Zo zouden drukpunten helpen tegen hoofdpijn of zou een banaan een goed middel zijn tegen hoofdpijn om hoofdpijn te verlichten vanwege het hoge gehalte aan magnesium dat in een banaan zit. Dat is echter niet bewezen.

Hoofdpijn bij kinderen

Acute hoofdpijn kan bij kinderen, net als bij volwassenen, ook sporadisch voorkomen door allerlei oorzaken. Wanneer een kind echter frequent klaagt over hoofdpijn of wanneer het plotse hevige hoofdpijn ervaart, is het raadzaam om een dokter te raadplegen. Kinderen kunnen immers ook al last hebben van primaire hoofdpijn zoals migraine en spanningshoofdpijn. Clusterhoofdpijn kan bij een kind ook al voorkomen, maar het gebeurt zelden. Als het al voorkomt, dan is het eerder de episodische variant dan de chronische variant.

Migraine bij kinderen kan al beginnen op kleuterleeftijd en wordt vaak heviger tijdens de puberteit. Net zoals bij volwassenen, hebben kinderen met migraine ook last van misselijkheid, stekende hoofdpijn en willen ze het liefst in een donkere rustige omgeving zijn.

Kinderen kunnen ook last hebben van spanningshoofdpijn. Spanningshoofdpijn bij een kind komt voor wanneer kinderen onder druk staan of leven met angsten, zoals bijvoorbeeld faalangst.

Wanneer je met een kind dat last heeft van frequente, hevige hoofpijn langsgaat bij de dokter kan die nagaan of er eventueel een familiale voorgeschiedenis is om te kijken of de hoofdpijnklachten erfelijk zijn. Daarnaast kan hij ook vragen om, net zoals bij volwassenen, een hoofdpijndagboek bij te houden.

Wanneer de arts dat nodig acht, kan er ook een hoofdpijntest bij het kind uitgevoerd worden om te achterhalen wat de achterliggende oorzaak van de hoofdpijn is. Als behandeling kan een arts medicatie om de hoofdpijn van het kind te behandelen voorschrijven, zoals bijvoorbeeld een pijnstiller.