De markt van de preventie en nabehandeling is minder gekend dan de markt van de luizenbehandeling. Toch is het heel belangrijk om deze producten te kennen, meer bepaald in drie specifieke gevallen. Hieronder lichten we deze verder toe.

Wanneer preventie of nabehandeling?

Hoog risico is op luizen

Denk bijvoorbeeld aan wanneer kinderen na een vakantie terug naar school gaan. Dit is het moment waarbij luizen zich hebben kunnen verspreiden gedurende de vakantie, doordat de kinderen samengespeeld hebben.

Luizenalarm is in jouw omgeving

Het is dan belangrijk om meteen de preventie te starten, om te voorkomen dat jij een luizeninfectie krijgt.

Luizenbehandeling afgewerkt

Het is namelijk niet zo dat wanneer jij luizenvrij bent, dat jouw omgeving – die waarschijnlijk ook met luizen te maken kreeg – de behandeling ook reeds succesvol afgerond heeft. Daarom is een actieve nabehandeling een must, om zo een herbesmetting te voorkomen. Anders wordt het al snel een vicieuze cirkel…

Binnen deze markt bestaan er twee grote groepen van producten. Enerzijds heb je de repulsieve producten en anderzijds de niet-repulsieve.

Repulsieve behandeling

Een repulsieve behandeling werkt op basis van een chemisch werkingsmechanisme (bv. IR3535). Dit werkingsmechanisme zal inwerken op de luis en deze afstoten wanneer de luis in contact komt met het product. Deze producten zullen dus niet alle luizen doden die in contact komen met behandeld haar.

Bij dit werkingsmechanisme is er een risico op innesteling indien de luis bij de wortel geraakt. Daarnaast mag het haar niet gedroogd worden met een haardroger, in het voorbeeld van IR3535, aangezien dit een ontvlambare stof is. Dit kan dus al snel een gevaarlijke situatie worden…

Daarenboven toonde een studie aan dat, 20u na een behandeling met IR3535, het sterftecijfer schommelde tussen 16% en 59%, afhankelijk van de tijd die was verstreken na de behandeling van de huid (10 min tot 27u) (1). Een ander nadeel is dat deze producten vaak dagelijks of tweedaags aangebracht moeten worden.

Niet-repulsieve behandeling

Een niet-repulsieve behandeling werkt daarentegen met een mechanisch werkingsmechanisme (vb. 1% 1,2-octaandiol). Wanneer de luis in contact komt met behandeld haar zal hij uitdrogen en vervolgens sterven.

De concentratie is dus doeltreffend om luizen te doden, maar tijdens het uitdrogingsproces kan de luis wel nog eieren leggen. Silikom Protect is het enige product op de markt dat werkt aan de hand van zo’n niet-repulsief mechanisch werkingsmechanisme. Hieronder geven we iets meer informatie over Silikom Protect.

Spray ter bescherming tegen luizen

Silikom Protect is dé onoverwonnen marktleider in de markt van preventie en nabehandeling.

  • Maakt gebruik van een mechanisch werkingsmechanisme op basis van 1% 1,2-octaandiol. Deze werking werd klinisch bewezen.

  • Geen gevaar voor resistentie én mag het haar gedroogd worden.

  • Het biedt bescherming gedurende 3,5 dagen.

  • Aangenaam sinaasappel/mango parfum waardoor het haar fris blijft ruiken.

  • Het werkt ontwarrend en heeft een niet-vettige formule.

  • Gemakkelijk aan te brengen op droog of handdoekdroog haar en dient niet uitgespoeld te worden.