• 17/10/2018

EG-Heart Guardians: reanimatiesessies voor artsen

Elk jaar worden er in ons land maar liefst 10.000 mensen getroffen door een hartinfarct. Slechts 10% overleeft het. Een percentage dat aanzienlijk de hoogte in kan gaan met de juiste tussenkomst. Daarom riep EG in samenwerking met de Belgian Resuscitation Council (BRC) het project EG-Heart Guardians in het leven. Dat biedt medici praktische en interactieve vormingen om hun reanimatievaardigheden te verbeteren of op te frissen. Het project sluit aan bij EG’s filosofie die gezondheid op de eerste plaats zet. Een gesprek met bezieler Najim Boufriha.

 

Wat is EG-Heart Guardians precies?

Najim Boufriha: “Met EG-Heart Guardians proberen we aan de hand van theoretische en praktische sessies de reanimatiecapaciteiten van artsen en andere personen uit de medische sector op te krikken, zodat meer mensen met een hartinfarct gered kunnen worden. Begin dit jaar zijn we gestart met een pilootproject en intussen hebben al een heleboel artsen een diploma ‘Cardiopulmonale reanimatie (CPR) met behulp van een automatische externe defibrillator (AED)’ aan de muur hangen.”

 

Hoe ziet een sessie van EG-Heart Guardians eruit?

“Bij de start van elke sessie wordt de artsen gevraagd CPR toe te dienen aan een hightech pop. Wij ontvangen alle informatie van hun poging, waaronder het aantal ventilaties en de toegediende druk. Op basis daarvan wordt er een cijfer toegekend dat de slaagkans van de reanimatiepoging uitdrukt. De resultaten zijn niet altijd even goed. Na een interactieve bijscholing door een instructeur leggen de artsen de test opnieuw af. Het is opmerkelijk hoeveel beter ze die tweede keer scoren. Dit toont tegelijk de noodzaak en de doeltreffendheid van EG-Heart Guardians aan.”

 

Wat zijn de reacties?

“Zowel van onze EG medewerkers als van de deelnemende artsen krijgen we unaniem positieve feedback. Vooral de hightech reanimatiepoppen onderscheiden ons project van andere cursussen. De artsen zijn dankbaar voor de welkome opfrissing en gaan zelfverzekerd naar huis. Ook de EG-collega’s vinden het een leerrijke ervaring. Zij schrijven bovendien een hoog MEP-gehalte toe aan de EG-Heart Guardians-sessies. Iedereen werkt op zo’n avond met veel Motivatie, Energie en Passie naar betere reanimatievaardigheden toe.”

 

Wat is de volgende stap?

“Nu het pilootproject bij artsen is afgerond, hebben we vragen gekregen om onze vormingen aan te bieden aan andere healthcare professionals, zodat ook zij kalm en doeltreffend kunnen ingrijpen bij een noodgeval. Stap één van efficiënt reageren op een hartinfarct is immers niet panikeren en ook daaraan wordt gewerkt tijdens onze vormingen. Ikzelf heb intussen zes sessies bijgewoond en heb er vertrouwen in dat ik op de juiste manier zou reageren. Gelukkig heb ik mijn vaardigheden nog niet nodig gehad in het echte leven.”