Test hier of je een vitamine D-tekort hebt.

<p>Wat is je geslacht?</p>


Vraag 1 / 5

Wat is je geslacht?

Man
Vrouw
Hoeveel mensen hebben een vitamine D-tekort?

Hoeveel mensen hebben een vitamine D-tekort?

  • Een tekort aan vitamine D komt frequent voor in België omdat we hier te weinig worden blootgesteld aan zonlicht en omdat verrijking van voedingsproducten met vitamine D hier niet systematisch gebeurt.

  • Het gevolg is dat gemiddeld 70% van de Belgen een vitamine D-tekort heeft, een getal dat zelfs oploopt tot 87% tijdens de winter.1 

Koop nu

(1)  Deficiëntie in een doorsnee Belgische huisartsenpraktijk – Isabel Van Daele