• 8/11/2019

Een weerkerend event bij EG is de MEP-Tour.

Collega’s noemen we MEPs: Motivatie, Energie en Passie zijn dan ook kwaliteiten die belangrijk zijn in onze cultuur. Tijdens deze ‘Tour’ staat het luisteren naar de medewerkers centraal.

Sinds vele jaren organiseren we bij EG een MEP-Tour. Tijdens dit event vragen we feedback aan elk team en trekt het management tijd uit om actief te luisteren naar voorstellen en opmerkingen om de huidige manier van werken te verbeteren. Verbeteren op vlak van doelstellingen halen, efficiëntiewinst maar zeker ook op vlak van medewerkerstevredenheid.

Tijdens de voorbereiding kan men, al dan niet anoniem, de onderwerpen voor de MEP-Tour vastleggen. Vervolgens maken Jef Hus, Managing Director, en Sigrid Wolfs, HR Director, per team uitgebreid de tijd om in gesprek te gaan over deze onderwerpen. Dit onderdeel is de kracht van de MEP-tour: er worden voorbeelden gedeeld, een context geschetst, vragen gesteld om beter te begrijpen, wederzijds gechallenged,...

De MEP-Tour wordt jaarlijks georganiseerd en we variëren onze aanpak, maar ons doel blijft om te luisteren naar medewerkers en tijd uit te trekken om mekaar beter te leren kennen. Op deze manier hopen we de drempel te verlagen zodat MEP’s altijd hun weg naar het management vinden indien nodig.

We beseffen dat het moed vraagt om feedback te geven en leidinggevenden te durven wijzen op zaken die niet goed lopen. Daarom hebben we dit jaar een trainingspartner gevraagd om voor de MEP-tour  medewerkers en managers te trainen in het geven en ontvangen van feedback.

Open en eerlijke feedback kan alleen in een vertrouwde en veilige cultuur. We vinden het dan ook belangrijk dat onze MEP’s een growth mindset hanteren, dat we tijd maken om elkaar te leren kennen en constructief omgaan met feedback.

En het werkt! De MEP-tour levert telkens weer nieuwe interessante feedback op en zorgt voor een mentale boost bij iedereen die er aan deelneemt. Luisteren en gehoord worden zorgen voor een goed gevoel. Daar klinken we na elke MEP-tour graag op.

Na de MEP-tour gaat het management aan de slag met de uitdagingen die we gekregen hebben. We stellen bestaande processen in vraag, checken of nieuw aangereikte methoden of principes geïmplementeerd kunnen worden, etc.

De terugkoppeling is het sluitstuk van de MEP-tour. Hierin lichten we toe wat we gaan implementeren, welke onderwerpen we verder willen onderzoeken en waarom we niet ingaan op bepaalde suggesties.