Wat zijn generische geneesmiddelen?

Een generisch geneesmiddel is een goedkoper maar volstrekt evenwaardig alternatief voor een origineel merkgeneesmiddel waarvan het patent vervallen is. Een generiek geneesmiddel is dus even kwalitatief, efficiënt en veilig.

De overheid stelt dezelfde hoge eisen aan generische als aan originele merkgeneesmiddelen. Ze worden volgens dezelfde strenge normen goedgekeurd voor ze door het ministerie van Volksgezondheid erkend worden.

Om geregistreerd te worden door de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, moet een generisch geneesmiddel aan drie kwaliteitscriteria voldoen:

  • Hetzelfde actief ingrediënt
  • Dezelfde dosering (= hoeveelheid actief ingrediënt per geneesmiddel)
  • Dezelfde farmaceutische vorm (bv.. siroop, capsules…) als het origineel geneesmiddel

Waarom zijn generische geneesmiddelen zo voordelig, maar toch even veilig en doeltreffend als de originele merkgeneesmiddelen?

Voordelig

  • Generische geneesmiddelen nemen de bestaande formule van merkgeneesmiddelen over van zodra het patent vervallen is waardoor er geen medische onderzoekskosten meer betaald moeten worden voor de ontwikkeling ervan

  • En geen nood, de farmaceutische onderneming die de formule ontwikkeld heeft, heeft die investering al lang terugverdiend omdat ze dankzij het patentsysteem het geneesmiddel 25 jaar als enige kon verkopen

  • Enkel wanneer een generisch geneesmiddel minstens 50 procent goedkoper is dan het referentiegeneesmiddel, kan toestemming verkregen worden van de federale overheidsdienst Volksgezondheid om de generiek op de markt te brengen

Even veilig

  • De werking is immers identiek aan die van het origineel geneesmiddel

  • De federale overheidsdienst Volksgezondheid onderwerpt generische geneesmiddelen ook aan even strenge kwaliteitscontroles als merkgeneesmiddelen. Ook op vlak van productie, distributie en marketing zijn ze aan dezelfde hoge eisen onderworpen. Het zijn dus helemaal geen minderwaardige ‘witte producten’

Even doeltreffend

  • Een generisch geneesmiddel moet hetzelfde actief ingrediënt bevatten, in dezelfde hoeveelheid en in dezelfde farmaceutische vorm (siroop, tabletten…) als het origineel geneesmiddel. Er is dus geen enkel verschil in doeltreffendheid tussen een generisch geneesmiddel en een origineel geneesmiddel